cz en

Žďárský zámek

Žďárský zámek

Žďárský zámek
Žďárský zámek

Bývalý cisterciácký klášter ve Žďáru nad Sázavou založil Boček z Obřan v roce 1252. V roce 1613 se dostal do osobního držení olomouckého biskupa kardinála Františka Z Dietrichštejna, ale nedlouho po jeho úmrtí jej opět získal řád. K novému rozvoji došlo za opata Václava Vejmluvy, který se své funkce ujal v roce 1705. Zlepšené hospodářské situace využil k barokní přestavbě kláštera a k vybudování několika nových staveb v blízkém i vzdálenějším okolí a k jejich realizaci si přizval věhlasného architekta Jana Blažeje Santiniho.

Když roku 1737 objekt úmyslně zapálil kuchařský pomocník, opat Vejmluva se z kruté rány osudu již nevzpamatoval a brzy poté zemřel. Zadlužený klášter se už nikdy nepovznesl ke své bývalé slávě a po dalším požáru v roce 1784 byl zrušen. Vlastnily jej různé šlechtické rody, z nichž posledními byli Kinští. V roce 1938 navštívil zámek anglický diplomat lord Runciman, který zde byl informován o postojích české šlechty k sudeto německé otázce. Areál bývalého cisterciáckého kláštera byl po navrácení rodině Kinských opraven a jeho hlavní části jsou přístupné veřejnosti.

Složitý a rozsáhlý komplex staveb se člení na několik částí. Průchodem ve vstupní budově se dostanete na první nádvoří, kde naleznete informační středisko a pokladnu. Prohlídka s průvodcem začíná na druhém nádvoří a zahrnuje konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie, část konventu se stálou výstavou věnovanou dílu Jana Blažeje Santiniho a rodovou galerii Kinských, umístěnou v bývalých stájích v prostoru čtvrtého nádvoří. Můžete si zakoupit zvýhodněnou vstupenku do všech tří expozic nebo jen do těch, které vás nejvíce zajímají. Součástí základního prohlídkového okruhu není Muzeum knihy ani poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, neboť ty jsou spravovány jinými subjekty. Muzeum klavírů, které až do roku 2007 bývalo v části konventu, ukončilo svou činnost a jeho exponáty už byly ze Žďáru odvezeny.

Pro světské osoby, které neměly povolený přístup do konventního kostela, byl u vstupní brány do žďárského kláštera zřízen kostel sv. Markéty. Původní středověkou stavbu nechal opat Vejmluva v roce 1701 zbořit a nahradit barokní novostavbou. Autorem jejího projektu byl kutnohorský architekt Spinetti. Po zrušení kláštera byl kostel odsvěcen a přeměněn na obytnou budovu. Rekonstrukce započatá v roce 1995 navrátila značně zdevastovanému objektu jeho ztracený půvab, v současnosti se zde nachází kavárna a recepce penzionu.

 

Kontakt:

Informační a turistické centrum

Zámek 11

591 02 Žďár nad Sázavou

Tel.: 566 629 152         www.zamekzdar.cz

Vyrobil Tomáš Mička