cz en

Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou

Zlom v životě nepříliš významného města přinesla teprve v polovině 20. století výstavba velkého strojírenského podniku ŽĎAS a nové železniční trati z Brna do Prahy. V následujících desetiletích se Žďár nad Sázavou společně s Třebíčí staly nejdynamičtěji rostoucími městy Vysočiny. Město obklopil prstenec nových sídlišť, velkou proměnu zažilo i hlavní žďárské náměstí. Z původní zástavby se zachovala barokní budova Staré radnice a pozdně gotický farní kostel sv. Prokopa s vyhlídkovou věží; přístupná však bývá jen při výjimečných příležitostech. Vedle kostela stojí kaple sv. Barbory, která bývá někdy připisována Santinimu. Jistější a umělecky mnohem výraznější je jeho podíl na úpravách hřbitovního kostelíku Nejsvětější Trojice. Stačilo vlastně málo, a sice dostavět k presbytáři trojúhelníkovou sakristii ukončenou jedinečným řešením trojúhelníkového okna vsazeného do ostré hrany nároží. Tato drobná přístavba ukázkově dokládá základní rysy Santiniho tvorby. Půdorys symbolizuje její zasvěcení, originální detail pak tuto jinak zcela prostou stavbu povyšuje na hodnotnou architekturu. V bývalé tvrzi se nachází muzeum s pravidelně obměňovanými výstavami.

Město žije bohatým kulturním životem, pro návštěvníky jsou nejpřitažlivější Slavnosti jeřabin a folkový festival Horácký džbánek.

Kontakt:

www.zdarns.cz

CK Santini tour – informační turistické centrum

Náměstí Republiky 24

591 01 Žďár nad Sázavou

Tel.: 566 628 539

Vyrobil Tomáš Mička