cz en

Žákova hora

Žákova hora

Žákova hora

Žákova hora (810m) je výrazným vrcholem Žďárských vrchů. Nachází se 2 km severovýchodně od osady Cikháj a 3 km jihozápadně od Devíti skal. Jméno vrchu je odvozeno od pověsti o žácích, chovancích žďárského kláštera, kteří v hvozdnaté samotě hory zabloudil a už se nevrátil.

Již od roku 1933 je zde chráněn výjimečně dobře zachovaný zbytek listnatého pralesa. Převládajícím druhem je buk lesní, často se vyskytují javory a vzácněji i další druhy listnatých stromů, místy pak roste smrk ztepilý. Jedle bělokorá, která v minulosti bývala druhou hlavní dřevinou pralesa, se nyní vyskytuje pouze při okrajích rezervace.

Chráněné území bylo v roce 1990 podstatně rozšířeno a zařazeno do nejvyšší kategorie národní přírodní rezervace, proto je vstup do pralesa zakázán. Podobně jako v případě šumavského Boubína však můžete prales obejít po značených cestách a zpevněné lesní stezce.

Vyrobil Tomáš Mička