cz en

Sražená voda

Sražená voda

Bifurkací se nazývá takové rozdvojení vodního toku, při němž každé z ramen odtéká do jiného povodí. K tomuto jevu dochází vzácně na velmi plochých rozvodích. Nejvýznamnějším bifurkačním územím na Vysočině je Radostínské rašeliniště. Mnohem zřetelněji je však tento jev patrný v místě zvaném U Sražené vody, které se nalézá při modré značce 1,5km východně od Cikháje.

Pramenný tok Svratky zde byl z důvodu posílení vodních děl v Cikháji a ve Světnově uměle převeden do povodí Sázavy. Součástí vodního kanálu byl jednoduchý systém stavidel, kterým bylo možné podle potřeby usměrňovat odtok do jednoho z obou povodí. V současné době je místo upravené tak, že voda trvale odtéká současně do obou povodí. Protože Svratka náleží k úmoří Černého moře a Sázava k úmoří Severního moře. Takto rozdělené vody se už nikdy nesetkají.

Vyrobil Tomáš Mička