cz en

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Poutní kostel na Zelené hoře byl vybudován v letech 1719-1722 podle projektu Jana Blažeje Santiniho a představuje vrchol tvorby geniálního architekta. Zcela mimořádný je díky stylu takzvané barokní gotiky, který Santini používal při přestavbách gotických kostelů, ale u novostaveb ho nikde jinde neuplatnil. Použití gotizujících prvků mělo evokovat dobu, v níž sv. Jan Nepomucký žil, hrotitá okna navíc připomínají tvar světcova jazyka, který je vypodobněn i na nejvyšším bodě klenby. Stavba představuje důmyslnou transformaci vysokého katedrálního chóru do barokního centrálního útvaru, v němž nejsou rozlišována hlavní a vedlejší průčelí. Kostel je vystavěn na půdorysu pěticípé hvězdy. Je v něm pět kaplí a pět oltářů, do areálu vede pět bran. Symbolické číslo 5 je spojeno s legendou o smrti sv. Jana Nepomuckého, podle níž se v místě jeho utopení objevila koruna složená z pěti hvězd. V interiéru kostela upoutá štukové žebroví, kvalitní sochařská výzdoba a promyšlená hra světel a stínů. Kostel obklopuje hřbitov, který lemují poutnické ambity. Před nedávnem byl porost clonící kostel vykácen a poutní kostel na Zelené hoře se stal novou pohledově exponovanou dominantou širokého okolí. Jeho interiér je přístupný pouze v doprovodu průvodce.

Kontakt:

Památkový areál Zelená hora

591 02  Žďár nad Sázavou

Tel.: 605 231 323 (kastelán)

www.zelena-hora.cz

Vyrobil Tomáš Mička