cz en

Pod Kamenným vrchem

Pod Kamenným vrchem

Pod Kamenným vrchem

Mnohem častější než hluboká rašeliniště s borovicí blatkou jsou na Vysočině vlhké rašelinné louky.  Jednu z nejkrásnějších najdete asi 2 km jižně od Velkého Dářka vpravo od červené značky za Kamenným rybníkem. Na této lokalitě, která je chráněná jako přírodní rezervace, se vyskytují všechny typické druhy rostlin a živočichů vlhkých luk. Za všechny jmenujme aspoň atraktivní prstnatec májový a půvabnou violku bahenní. Nejvhodnější doba k návštěvě louky pod Kamenným vrchem je druhá polovina května. Dbejte však jisté opatrnosti, neboť na sušších místech se může vyskytnout zmije obecná.

 
Vyrobil Tomáš Mička