cz en

Národní přírodní rezervace Dářko

Národní přírodní rezervace Dářko

Národní přírodní rezervace Dářko

Západně od rybníka Velké Dářko se rozkládá velké a hluboké rašeliniště. Je porostlé borovým lesem, který je tvořen borovicí blatkou, borovicí lesní a jejich kříženci. Místy, zvláště při okrajích, rostou i břízy a smrky. V podrostu převládají rašeliníky, ostřice, suchopýry, borůvky, brusinky, vlochyně a klikvy. Na zachované přírodní prostředí je vázán výskyt mnoha vzácných živočichů. Území je chráněno již od roku 1933 a patří mezi nejstarší rezervace na Vysočině.

 Vstup do chráněného území není povolen, ale po jeho východním okraji prochází trasa naučné stezky. Z ní si můžete utvořit velmi dobrou představu o zdejší přírodě.

Vyrobil Tomáš Mička