cz en

Louky u Černého lesa

Louky u Černého lesa

Louky u Černého lesa

Mezi prohlídkou žďárského kláštera a poutního kostela na Zelené hoře si můžete dopřát malou přírodovědně zaměřenou procházku kolem rybníka Konvent a do luk, táhnoucích se podél Stržského potoka. Jsou chráněné jako přírodní památka Louky u Černého lesa. Na jaře, kdy jsou nejkrásnější, tu můžete obdivovat prstnatce májové a o něco později vachtu trojlistou. Pěšina vedoucí po východním břehu rybníka vás dovede také k porostu atraktivního ďáblíku bahenního. Z těchto míst je nádherný pohled na areál kláštera a zámku. Orientaci vám usnadní nedávno vyznačená stezka.

Vyrobil Tomáš Mička