cz en

Krátká

Krátká

Krátká

První písemná zpráva o obci je z roku 1727, v té době se jmenovala Teplá podle místního lesa. Obec Krátká vznikla v roce 1735. V současné době je délka vesnice při silnici Kadov-Sněžné pouze asi 200m a má 20 obyvatel.

V Krátké se uchoval jeden z nejhodnotnějších celků lidové architektury ve zdejší oblasti. Malebnost lidových staveb je umocněna jejich vhodným začleněním do krajiny.

Nejpozoruhodnějšími staveními jsou rychta č. 12 – dnes zde sídlí Ekologické informační centrum Správy CHKO Žďárské vrchy se stálou expozicí Žďárské vrchy - dílo přírody a člověka. Ekologické centrum je přístupné v červnu a září o víkendech, o prázdninách denně kromě úterý.  A stavení č.4 a 31.

Každoročně se tu pořádá několik akcí, například v květnu Vítání ptačího zpěvu, v polovině června tradiční řemeslný Krátecký jarmark a v září Bramborová slavnost. U rybníčku před rychtou byl obnoven haltýř, který dříve sloužil k uchovávání potravin.

Krátká byla prohlášena za vesnickou památkovou rezervaci a s výstavbou nových domů se zde nepočítá.

 

Kontakt:

Ekologické informační centrum Správy CHKO Žďárské vrchy

Krátká 12

592 03 Sněžné

Tel.: 723 426 621

e-mail: csopzdar@csopzdar.cz

www.csopzdar.cz

[ http://www.snezne.cz/kratka/ ]

Vyrobil Tomáš Mička