cz en

Horácké muzeum

Horácké muzeum

Horácké muzeum

Horácké muzeum je umístěno v bývalé novoměstské radnici vystavěné v roce 1555, jejíž původní renesanční podobu zcela změnily pozdější přestavby. Uvnitř je pět zajímavých expozic, zaměřených na lidovou kulturu severní části moravského Horácka, vývoj lyžování a výrobu lyží na Novoměstsku, jsou zde k vidění ukázky výrobků horáckých skláren a železáren. Děti jistě zaujme školní třída z třicátých let minulého století a originál Vírského mlýnku, který bývá v provozu během letních měsíců.

Zajímavou památkou na prusko-rakouskou válku v roce 1866 je poškozený rakouský orel na vrcholku věžičky Horáckého muzea. Původně míval dvě hlavy, ale jednu z nich mu ustřelil pruský voják.

Kontakt:

Horácké muzeum

Vratislavovo náměstí 114

592 31 Nové Město na Moravě

Tel.: 566 650 216

e-mail: sylva.tesarova@nmnm.cz

http://hm.nmnm.cz

Vyrobil Tomáš Mička