cz en

Dráteničky

dráteničkyDrátenická skála, zkráceně zvaná též Dráteničky či Drátník, je jednou z nejkrásnějších a nejvýraznějších skal ve Žďárských vrších. Od roku 1976 je její okolí chráněno jako přírodní památka. Nachází se na okraji lesa asi 200m severozápadně od obce Blatiny. Vrcholový skalní útvar byl zformován do podoby mohutné skalní hradby s charakteristickými prvky mrazového zvětrávání rulových hornin. Nejvyšší vrchol zvaný Sokol dosahuje výšky 35 metrů. Na balvanitých sutích kolem skal se zachoval fragment přírodě blízkých lesních porostů smrkových bučin. Skalní útvar je vzhledem k blízkosti rekreačních lokalit hojně horolezecky a turisticky využíván.

K Drátenickým skalám vede červená turistická trasa ze Sněžného nebo zelená z Kadova přes Samotín.

Vyrobil Tomáš Mička