cz en

Doubravník

Názory odborníků na to, co je a co není botanicky mimořádně hodnotné území, prošly v posledních letech pozoruhodným vývojem. V roce 1994 vznikla celoevropsky významná iniciativa nazvaná Planta Europa. Jejím cílem je vytvoření společné strategie ochrany rostlin v Evropě a identifikace botanicky nejcennějších území. Takových bylo v české republice nalezeno celkem 75, pouze dvě se však nachází v kraji Vysočina. Je to Mohelenská hadcová step a dosud naprosto neznámá lokalita nazvaná Doubravník-Padrtiny. Jedná se o 3 km dlouhý, ale jen 100 až 200 metrů široký pruh luk, pokrývající nevýraznou stráň a její úpatí.

Ještě větším překvapením je důvod výběru této lokality – vyskytuje se tu totiž nejvýznamnější populace mokřadních pampelišek ve střední Evropě. Rozeznat tyto vzácné pampelišky od těch obyčejných, které tu taky rostou, je krajně obtížné, ale můžete se o to aspoň pokusit. I jinak tu milovník rostlin má co objevovat. Na stráni, jejímž geologickým podkladem je opuka, se vzácně vyskytuje hořeček mnohotvarý a hořeček brvitý, na podmáčených místech roste zajímavá vlhkomilná květena. Botanicky významné území Doubravní-Padrtiny se nachází jižně od vesnic Radostín a Hluboká. Ve střední ho protíná silnice do Vepřové, jižním okrajem západní části vede modře značená turistická stezka k rybníku Doubravník.

Vyrobil Tomáš Mička