cz en

Barokní most

Barokní most

Barokní most

Nedaleko od kláštera se přes Stržský potok klene jeden z nejhezčích barokních mostů u nás. Byl postaven za opata Bernarda Henneta a zdobí ho osm soch světců. Na jedné straně to jsou: sv. Benedikt, sv. Mikuláš, sv. Jan a sv. Cyril a na druhé: sv. Bernard, sv. Vojtěch, sv. Pavel a sv. Metoděj. Chronogramy na sochách datují jejich vznik do let 1761 a 1766.

Vyrobil Tomáš Mička